Wraz ze wzrostem ceny mleka, muszą zdrożeć produkty mleczarskie

Zdaniem Waldemara Brosia, prezes KZSM, produkcja mleka mogłaby być większa, gdyby zapewnić odpowiednie warunki rolnikom. Muszą też wzrosnąć ceny przetworów mlecznych.

Produkcja i ceny mleka

– Nie jestem aż tak sceptyczny, że zabraknie mleka w Europie i świecie. Prawdą jest, że tempo przyrostu produkcji mleka w ostatnich latach spadło i za 2021 r. wyniosło 921 mln ton tj. o 1,6% więcej niż w 2020 r. Największy przyrost odnotowano w Azji – ok. 2%, Ameryce Płn. 1,9%, Oceanii – 1,2%, w Europie zaledwie 0,6%, w tym w UE – 0,9%. W Polsce przypomnę, że przyrost mleka w skupie wyniósł zaledwie 0,4% i za 2021 r. osiągnął poziom 12.163 mln litrów – wskazuje Waldemar Broś.

Dodaje, że w roku bieżącym odnotowujemy umiarkowany wzrost poziomu skupu mleka, który wyniósł za i kw. 3.109 mln litrów i był wyższy od analogicznego okresu roku ubiegłego o 3,3%.

 Myślę, ze jest to wynikiem przede wszystkim dobrych cen w skupie mleka, które rosły systematycznie od lipca ubiegłego roku. W marcu br. przeciętna cena netto wyniosła ok. 1,97 zł/litr,  tj. ok. 0,42 eurocenta, jest to na poziomie nieco wyższym niż średnia cena w UE, która wynosiła ok. 0,41 eurocenta za 1 litr – zauważa.

Warunki potrzebne dla zwiększenia produkcji mleka

– Uważam, że jeśli zapewnimy polskim rolnikom odpowiednie warunki, do których zaliczam właśnie cenę skupu, powstrzymanie niezależnych od nich rosnących kosztów (energia, gaz, nawozy, pasze) wykorzystania w pełni posiadanej ziemi (odłogowanie ziemi – Zielony Ład) to odpowiedzą zwiększoną produkcją – mówi prezes KZSM.

Jego zdaniem, w przypadku pojawienia się kryzysu światowego producenci mleka powinni być objęci specjalnym osłonowym programem rządowym ze względu na to, że jest to najtrudniejszy kierunek produkcji oraz czas jego odtworzenia jest najdłuższy. 

Konieczny wzrost cen produktów mleczarskich

Zaznacza iż, należy sobie zdawać sprawę, że w przypadku zapewnienia opłacalnej ceny dla producentów mleka – co uważa za całkowicie uzasadnione, muszą również wzrosnąć ceny produktów mleczarskich. Wynika to przede wszystkim z faktu, że surowiec w produktach mleczarskich stanowi około 60-75 proc. całości kosztów. Biorąc ten fakt pod uwagę, nie można zakładać, że produkty mleczarskie będą tanie. 

– Jestem orędownikiem opinii, że na żywności nie powinno się oszczędzać, ponieważ w konsekwencji może to prowadzić do zwiększonych wydatków na zdrowie. Natomiast za dobre, naturalne produkty, jakimi są produkty mleczarskie mające w swoim składzie wszystkie niezbędne składniki odżywcze, należy płacić wyższą cenę, niż za produkty oparte w głównej mierze na substytutach i zamiennikach. Przypomnę, że w mleczarstwie nie stosujemy konserwantów na żadnym etapie produkcji – mówi Waldemar Broś.

Prezes Broś podkreśla, że Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich prowadzi wiele działań promocyjno-informacyno-edukacyjnych w zakresie promowania spożycia mleka i produktów mlecznych wśród społeczeństwa.

Portal Spozywczy, Autor: Roman Wieczorkiewicz