Wynik zapytania ofertowego nr 2/2022 dotyczącego zadania pn. zadania pn. „Targi Mleczarskie Mleko-Expo 2022”

KZSM Zw. Rew. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie Zapytania ofertowego nr  2/2022 z dnia 11.07.2022 r. dotyczące wyboru wykonawcy usług polegających na wynajmie powierzchni w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie oraz wyboru wykonawcy zabudowy targowej i usług pokrewnych dotyczących zadania pn. „Targi Mleczarskie Mleko-Expo 2022”- finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka będącego w dyspozycji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) została wybrana oferta firmy Pracownia Sztuk Plastycznych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zarząd KZSM Zw. Rew.