Wynik zapytania ofertowego nr 3/2022 dotyczącego zadania pn. zadania pn. „Targi Mleczarskie Mleko-Expo 2022”

KZSM Zw. Rew. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie Zapytania ofertowego nr  3/2022 z dnia 11.07.2022 r. dotyczące wyboru wykonawcy usług dotyczących zadania pn. „Targi Mleczarskie Mleko-Expo 2022”- finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka będącego w dyspozycji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) została wybrana oferta  firmy Propublic Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zarząd KZSM Zw. Rew.