Zmarł ś.p. prof. dr hab. inż. Bogusław Staniewski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 4 kwietnia 2024 r. zmarł Ś.P. prof. dr hab. inż. Bogusław Staniewski

Emerytowany pracownik w dziedzinie nauk rolniczych, specjalista z zakresu technologii mleczarskiej, zasłużony nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń młodzieży i kadry naukowej, wieloletni Kierownik Katedry Mleczarstwa i Zarządzania Jakością, Prodziekan Wydziału Nauki o Żywności w latach 2002-2008, Dziekan Wydziału Nauki o Żywności w latach 2008-2016.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Zmarłego składa Zarząd i Rada KZSM Zw. Rew.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 10 kwietnia 2024 r.:

– o godz. 9:30 – pożegnanie akademickie w auli im. Prof. Zygmunta Moczarskiego przy ul. Oczapowskiego 5

– o godz. 11:00 – msza święta żałobna w kościele pw. Św. Franciszka z Asyżu przy ul. Dybowskiego 2 w Olsztynie, skąd nastąpi wyprowadzenie na cmentarz komunalny w Dywitach.