Prośba o pomoc

Syn Leona Wawreniuka, Redaktora Naczelnego miesięcznika AGO, Wiceprezydenta AgroBiznesKlubu organizatora takich konkursów jak Agroprzedsiębiorca RP, AgroLiga potrzebuje pomocy. Więcej tutaj:...